Audyt energetyczny

Audyty energetyczne

Oferujemy Państwu usługę  doradczą  Audytora Energetycznego , którego zadaniem jest znalezienie możliwości redukcji kosztów w obszarze gospodarki energią elektryczną w przedsiębiorstwie . Typowe obszary, które Audytor  bada, to:

 • parametry umowy dystrybucyjnej, takie jak Twoja taryfa dystrybucyjna, poziom mocy zamówionej oraz jej przekroczenia,
 • właściwość doboru i parametryzacji infrastruktury przyłączeniowej,
 • sposób zainstalowania i użytkowania najbardziej energochłonnych urządzeń,
 • możliwość redukcji mocy biernej,
 • możliwość redukcji zapotrzebowania na energię  poprzez instalację Odnawialnych Źródeł Energii,
 • możliwość oszczędności kosztów oświetlenia poprzez zmianę rozmieszczenia źródeł światła i zmniejszenie ich woltażu,
 • możliwość wymiany źródeł ogrzewania (wody i pomieszczeń)
 • zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

 

 Audyty  energetyczne  budynków w zakresie  :

 • Ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji.
 • Określenie charakterystyki energetycznej budynku.
 • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Ocena ekonomiczna wybranego wariantu.

Audyt efektywności energetycznej obejmujący :

 • identyfikację źródeł generujących straty energii, egzergii i czynnika w obiegu
 • określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie
 • przedstawienie propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat
 • wykonanie uproszczonej analizy dla określenia podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć

 

Gwarantujemy redukcje kosztów w obszarze gospodarki energią

Dane kontaktowe

+48 693 366 355
43-385 Jasienica Jasienica 1099
mapka_kontakt