Doradztwo gospodarcze
Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach

Doradztwo gospodarcze

1. RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
Oferowany proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa zawiera następujące etapy działań:
Oferujemy kompleksową restrukturyzację przedsiębiorstw na następujących poziomach:
diagnozę i audyt przedsiębiorstwa:

  • wykorzystanie elementów analizy strategicznej podczas identyfikacji i klasyfikacji przyczyn problemów
  • określenie celów strategicznych
  • diagnozę składników potrzebnych do wykonania procesów restrukturyzacyjnych
  • wybór strategicznego kierunku rozwoju firmy wraz z określeniem alternatywnych kierunków rozwoju
  • harmonogram wdrożenia programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  • określenie wysokości kosztów niezbędnych do płynnego wdrożenia programu restrukturyzacji

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności:

Restrukturyzację przedsiębiorstw realizujemy na płaszczyźnie :
a. operacyjnej,
b. finansowej,
c. własnościowej.

2. OUTSOURCING ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Celem wprowadzania outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem najczęściej jest obniżenie kosztów własnych działalności, oraz przekształcenie kosztów stałych w zmienne. Aby osiągnąć ten cel w wyniku outsourcingu konieczne jest przekazania części realizowanych zadań podmiotom  zewnętrznym.

Outsourcing w zarządzaniu zwykle znajduje swoje zastosowanie, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są wyższej jakości i zarazem tańsze od wewnętrznych. W praktyce gospodarczej przedsiębiorstwo realizuje co jakiś czas określony projekt, który wymaga zatrudnienia ekspertów zewnętrznych. Dysponują oni niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnych projektów oraz umiejętnościami ich koordynacji i zarządzania.

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.”
Henry Ford

Dane kontaktowe

+48 693 366 355
43-385 Jasienica Jasienica 1099
mapka_kontakt