Biznes plan

Biznes plan

Biznes plan – czy nam to jest w ogóle potrzebne?

Biznes plan można porównać do GPS – jego głównym zadaniem jest prowadzenie nas do założonego celu . Dokument ten dla przedsiębiorcy jest przede wszystkim szczegółowym planem funkcjonowania, sporządzonym zazwyczaj w formie pisemnej. Może zawierać zestaw załączników (programów oraz analiz), na podstawie których oceniane jest powodzenie pomysłu bądź też aktualna ocena firmy wraz z wytyczonymi celami oraz środkami do ich realizacji. Biznes plan często bywa określany również mianem planu strategicznego lub planu przedsięwzięcia. Biznes plan tworzymy przede wszystkim po to, aby:

 • skonkretyzować i ujednolicić koncepcję działania firmy,
 • ustalić sposoby osiągania wyznaczonych celów,
 • rzetelnie ocenić, czy dane przedsięwzięcie ma szansę powodzenia i czy będzie opłacalne przy istniejących realiach rynkowych.

Biznes plan dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Dobrze przygotowany biznes plan stanowi podstawę funkcjonowania każdej nowo zakładanej działalności gospodarczej. Dokument ten w przypadku osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, ma na celu zaprezentowanie pomysłu na biznes oraz ewentualne umożliwienie pozyskania środków na jej rozwój. Oferujemy profesjonalną pomoc w pisaniu biznes planów dla przedsiębiorców , którzy dopiero zamierzają otworzyć własną działalność. Naszym celem jest tworzenie kompletnych dokumentów w przejrzystej formie, zawierających pełen opis planowanego przedsięwzięcia, wraz z rzetelną oceną szans jego powodzenia oraz opłacalności. Pisanie biznes planu zawsze rozpoczynamy od przeprowadzenia dokładnej analizy rynkowej, aby możliwie jak najlepiej odzwierciedlić sytuację gospodarczą, w tym finansową planowanej działalności gospodarczej. Dokument przygotowujemy zarówno w tradycyjnej wersji papierowej, jak również elektronicznej.

Typowy biznes plan stworzony prze nas dla nowo planowanego przedsięwzięcia zawiera:

 • streszczenie projektu przedsięwzięcia,
 • elementarne dane o firmie,
 • opis rynku,
 • plan marketingowy,
 • plan finansowy,
 • analizę SWOT,
 • wytyczone cele (marketingowe i finansowe).

Biznes plan dla istniejących przedsiębiorstw

Jedną z naszych specjalności jest również pisanie biznesplanów dla już istniejących przedsiębiorstw na rynku. Wykonujemy przejrzyste dokumenty zawierające kompleksową analizę rynku, a także wszechstronną ocenę ryzyka biznesowego, rynkowego, finansowego oraz operacyjnego wraz ze wskazaniem czynników ograniczających i podsumowaniem w formie fachowej analizy SWOT.

Biznes plany dla istniejących firm przygotowujemy zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, dzięki czemu każdy dokument może być dowolnie modyfikowany i aktualizowany.
Dzięki przygotowywanym przez nas biznes planom:

 • wykreujesz/wzmocnisz wizerunek swojego przedsiębiorstwa w oczach inwestorów oraz instytucji finansowych,
 • zwiększysz szanse na uzyskanie nowych źródeł finansowania,
 • uzyskasz kompletny obraz swojej firmy,
 • określisz potrzeby w zakresie przepływu gotówki,
 • opracujesz najlepszą strategię budowania przewagi rynkowej.

 

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.”
Henry Ford

Dane kontaktowe

+48 693 366 355
43-385 Jasienica Jasienica 1099
mapka_kontakt