Opinie sądowe

Opinie sądowe

Jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oferuję Państwu wydawanie opinii w zakresie :

  1. Elektroenergetyki
  2. Sieci instalacje energetyczne
  3. Urządzenia elektroenergetyczne
  4. Fotowoltaika
  5. Nielegalny pobór energii elektrycznej

Zasadniczo można wyróżnić trzy rodzaje opinii:

opinie sądowe – biegły powoływany jest przez organ procesowy – sąd lub organ prowadzący postępowanie administracyjne. Opinia sądowa jest szczególnym środkiem dowodowym wykorzystywanym w sytuacji, gdy do ustalenia pewnych okoliczności niezbędne są wiadomości specjalne;

opinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego – kiedy przygotowanie opinii zleca biegłemu organ prowadzący postępowanie przygotowawcze;

opinie prywatne – kiedy sporządzenie opinii zleca biegłemu strona.

Gwarantujemy jakość naszych usług.

Dane kontaktowe

+48 693 366 355
43-385 Jasienica Jasienica 1099
mapka_kontakt