Oświetlenie LED

REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL Firmy Allando Sp. z o.o.

 

Poznaj naszą ofertę
Audyt oświetlenia dla programu NFOŚIGW ||SOWA||

Audyt Oświetlenia ulicznego

Zbliżający się kolejny nabór w ramach programu „SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” jest szansą na zdobycie 45% dotacji oraz 55% pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego.

Nie zmarnuj swojej szansy!

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w tym naborze jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Podstawowym dokumentem warunkującym Twój udział w tym konkursie jest audyt oświetlenia.

Świetnie trafiłeś zajmiemy się tym rzetelnie i profesjonalnie!

 • Przeprowadzimy inwentaryzację
 • Opracujemy audytu oświetlenia
 • Przygotujemy koncepcję utrzymania oraz zarządzania powstałą w wyniku realizacji przedsięwzięcia infrastrukturą oświetleniową
 • Sporządzimy dokumentacje aplikacyjną (konkursową)
 • Zaopiekujemy się Tobą w trakcie realizacji projektu po otrzymaniu dofinansowania.

Zakres współpracy:

Oferujemy wykonanie inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej miasta oraz punktów rozliczania energii w standardzie w terenie oraz przedstawienie wyników w standardzie geoinformatycznym a nie tylko papierowym. Wersja geoinformatyczna daje możliwości w przyszłości wdrożenia systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową oraz systemu rozliczeń i raportowania o awariach. System sterowania daje możliwość zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia poprzez redukcję mocy w godzinach nocnych Ten sam system, dzięki informacjom, które na bieżąco uzyskuje z poszczególnych opraw ulicznych daje możliwości oszczędzania na kosztach konserwacji i napraw. Opłaty są wówczas ponoszone za faktyczne naprawy a nie ryczałtem za gotowość do naprawy, a dodatkowo informacja o awarii jest natychmiastowa.

Przykładowy audyt energetyczny obejmować może:

 1. Analizy stanu aktualnego w „terenie”, stan na dzień inwentaryzacji.
 2. Wnioski z inwentaryzacji Opraw Ulicznych.
 3. Wnioski z inwentaryzacja Punktów Kontrolno Pomiarowych.
 4. Zgodność z normami oświetlenia.
 5. Ogólna ocena stanu oświetlenia w mieście.
 6. Szczegółowa analiza wyników pomiarów oświetlenia wybranych dróg i ulic w odniesieniu do wykonanych obliczeń fotometrycznych metodą komputerową.
 7. Analizy zainstalowanych w mieście typów oraz modeli Opraw Ulicznych.
 8. Propozycje nowych Opraw Ulicznych.
 9. System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym dla nowych Opraw Ulicznych.
 10. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia
 11. Porównanie mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji.
 12. Ocena prawidłowości działania układów sterownia oświetleniem ulicznym,
  1. Zweryfikowanie obecnej mocy umownej, zweryfikowanie wyboru obecnej grupy taryfowej, analiza obecnych układów kontrolno pomiarowych pod kątem ich ewentualnej wymiany,
  2. Propozycja rozwiązań i modernizacji układów pomiarowych wraz z oszacowaniem kosztów zalecanych zmian,
 13. Analiza kosztów eksploatacji przed i po modernizacji.
 14. Wnioski z analizy kosztów energii elektrycznej oraz czasu eksploatacji.

Przykładowy audyt ekologiczny obejmować może:

 1. Analizy stanu aktualnego, stan na dzień inwentaryzacji.
 2. Analizy zainstalowanych w mieście typów oraz modeli Opraw Ulicznych.
 3. Propozycje nowych Opraw Ulicznych.
 4. System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym dla nowych Opraw Ulicznych.
 5. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia emisji CO2 wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia
 6. Analizy modernizacji oświetlenia pod kątem zmniejszenia emisji CO2 dla trzech wariantów: Największe Oszczędności, Minimalne Inwestycje, Kompromis.
 7. Analiza emisji CO2 przed i po modernizacją.
 8. Wnioski z analizy redukcji CO2.

Pomiary

Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w wybranych odcinkach dróg – stan aktualny (pomiary wykonane zgodnie z normą oświetleniową)

Wizyta we wszystkich stacjach kontrolno-pomiarowych aby zweryfikować możliwość kradzieży energii oraz wskazać czy oprawy podłączone do linii zasilającej oświetlają tylko teren zleceniodawcy czy też również tereny gmin sąsiednich za co płaci zleceniodawca.

Pracujemy z najlepszymi!

Nie trać czasu!

Kilka tysięcy opraw ulicznych to kilka miesięcy pracy!

Audyt oświetlenia wewnątrz budynków

Oferujemy opracowanie audytu efektywności energetycznej oraz modernizacji oświetlenia wewnątrz a także na zewnątrz budynków tj. hale produkcyjne, sportowe, magazyny, biura, place.

Audyt oświetlenia powinien być ważnym elementem strategii rozwoju dla wszystkich przedsiębiorstw, szczególnie w dobie podnoszenia efektywności energetycznej i polityki ukierunkowanej przede wszystkim na obniżenie kosztów zużycia energii i redukcji emisji CO2.

Audyt oświetleniowy obejmuje:

– inwentaryzację oraz ocenę obecnego oświetlenia, dokonanie pomiarów rzeczywistego zużycia energii i natężenia oświetlenia.
– kompleksowy projekt oświetlenia wg obowiązujących norm z propozycją rozmieszczenia opraw oświetleniowych na rzutach wybranego pomieszczenia.
– opracowanie określające aktualny stan oświetlenia a przede wszystkim propozycje bardzo korzystnych zmian oświetlenia, wynikiem których będzie wzrost efektywności energetycznej i optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, jak również określenie czasu zwrotu inwestycji.

Przeprowadzony audyt oświetlenia pokazuje możliwość uzyskania znaczących oszczędności nawet do 70% po zastąpieniu starych, nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych – nowoczesnymi, wykorzystującymi najbardziej energooszczędną technologię LED (więcej w rubryce: Produkty LED).

Jeszcze bardziej spektakularne oszczędności można uzyskać stosując System Inteligentnego Sterowania Oświetleniem Przemysłowym polegający na dostosowaniu poziomów natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników i wymogów ustanowionych przez obowiązujące normy (więcej w rubryce: Sterowanie Oświetleniem Przemysłowym).

Wykonanie audytu oświetlenia jest warunkiem koniecznym do spełnienia przy ubieganiu się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub nisko oprocentowanego kredytu na inwestycje proekologiczne (więcej w rubryce: Finansowanie Inwestycji).

Projektowanie dokumentacja przetargowa

Planujesz nową inwestycję i chcesz wykorzystać produkty LED:

Firma Allando jako profesjonalny doradca i konsultant oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania. Współpracujemy z zaufanymi biurami projektowymi specjalizującymi się w branży elektrycznej, energetycznej, oświetleniowej.

Twoja inwestycja nie wymaga dokumentacji do pozwolenia na budowę. Opracowujemy również: programy funkcjonalno  użytkowe, koncepcje, schematy, szkice, opracowania

Nie martw się o uzgodnienia, współpracę z urzędami, podmiotami zewnętrznymi. Z dużą łatwością poruszamy się w tej materii. Świadczymy takie usługi dla każdego sektora: prywatnego, publicznego, ngo. 10 letnie doświadczenie zawodowe w samorządzie  daje nam przewagę wśród innych firm w rzetelności, skuteczności i prawidłowości działań!

Dokumentacja przetargowa w zakresie LED

Kompleksowo przygotowujemy specyfikacje techniczne branżowe LED, opisy przedmiotów zamówienia, występujemy w roli biegłego w trakcie oceny ofert. Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, aktów wykonawczych do ustawy oraz współpraca z kancelaria prawną specjalizującą się w tematyce zamówień publicznych daje inwestorowi poczucie bezpieczeństwa i rzetelności.

Planujesz modernizację – wymianę na LED

Doradztwo techniczne, wizja lokalna, prezentacja i dobór produktów, przeliczenia w zakresie spełniania warunków normy oświetlenia, pomiary. Kompleksowa obsługa jest właśnie w Allando. Nie nabieraj się na tanie triki, aspekt handlowy jest tylko jednym z kilku czynników, które stanowią istotę optymalnej modernizacji. Pamiętaj, że wszystko należy potwierdzić w dokumentach, w trakcie odbiorów. Dopiero potwierdzenie formalno prawne daje ci gwarancję prawidłowości przeprowadzenia modernizacji oświetlenia. Wiele razy usłyszysz zmień oprawę „szt.” za „szt.”  250W zamień na „120” pół prawdy to cale kłamstwo. Jest jeszcze kilka innych czynników, które wpływają na poziom natężenia oświetlenia i spełnianie warunków NORMY oświetleniowej. Zapytaj profesjonalistów – rozmowa nic nie kosztuje.

Finansowanie inwestycji

Nasze produkty i zadania realizowane z nami, dają możliwości pozyskania finansowania na realizację zadań modernizacyjnych polegających na wymianie oświetlenia na LED. Nasza oferta obejmuje finansowanie dla każdego sektora publicznego, podmiotów komercyjnych, ngo.

Współpracujemy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. – nie jesteśmy jego przedstawicielem! Produkty kredytowe dają możliwości finansowania inwestycji z  oszczędności, mają preferencyjne oprocentowanie!

BOŚ S.A. oferuje finansowanie zadań proekologicznych w postaci kredytów preferencyjnych z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dotacje i pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (każde województwo)

Opracowujemy dokumentację techniczną wymagana przez bank bądź inne jednostki finansujące. Załatwiamy wszystkie formalności.

Wybór źródła finansowania poprzedzony jest analizą możliwości. Wówczas finansowanie staje się realne, weryfikujemy wskaźniki, opracowujemy dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu, dotacji, pożyczki!

Spróbuj!  Kompleksowa obsługa to wartość dodana przy współpracy z Allando!

Nie zostawaj w tyle!

Bądź „eco”!

Wykorzystaj możliwości!

Zaufaj Allando!

Sterowanie oświetleniem

System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym

Gminy i miasta ponoszą olbrzymie i stale rosnące koszty z tytułu oświetlenia ulic.
Jedną z metod na osiągnięcie pozornych oszczędności jest wyłączanie lamp w godzinach nocnych. Takie postępowanie wywołuje sprzeciw społeczny, bo nawet jeśli natężenie ruchu jest znacznie mniejsze, nie oznacza to, że można pogrążyć ulice czy miasto w ciemnościach. Brak dobrego oświetlenia wpływa niekorzystnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i wzrost przestępczości a ponadto stwarza niekorzystny wizerunek miejscowości.

Ogromne oszczędności można wygenerować zamieniając standardowe oprawy sodowe lub meta-halogenowe na oprawy w technologii LED, w których jako jedynych można zaimplementować opcję redukcji mocy. Dodatkowe znaczące oszczędności pozwala wygenerować zastosowanie Systemu Inteligentnego Sterowania Oświetleniem Ulicznym opartego właśnie na oprawach LED. Przy kompleksowej modernizacji sieci tj. zastosowanie opraw LED wraz z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym, można osiągnąć oszczędności sięgające 70% bez niedopuszczalnego przez normy wyłączania oświetlenia.

System współpracuje z administratorem sieci poprzez skanowanie poszczególnych elementów sieci oświetleniowej i dostarczanie informacje o aktualnym poborze mocy, zlicza czas pracy i wskazuje wiele innych parametrów elektrycznych (napięcie, natężenie prądu, współczynnik mocy, moc czynna, moc bierna). W ciągu kilku minut system powiadamia o ewentualnych usterkach, nawet drobnych np. awaria jednego modułu (w przypadku opraw LED) czy też nieuprawnionego otwarcia pokrywy. Poprzez bieżącą kontrolę stanu sieci, można znacznie zaoszczędzić na kosztach koniecznego serwisowania, obsługi sieci oraz skrócić do minimum czas naprawy.

System Inteligentnego Sterowania Oświetleniem Ulicznym wykorzystuje istniejące przewody zasilające bez potrzeby bardzo kosztownych instalacji w istniejącą sieć. Pracuje w standardzie LonWorks PLC (Power Line Communication) umożliwiający dwukierunkowe przesyłanie danych (polecenie – potwierdzenie polecenia).

System inteligentnego sterowania oświetleniem przemysłowym

Każde przedsiębiorstwo ponosi ogromne koszty związane z oświetleniem. Najskuteczniejszą metodą na wygenerowanie oszczędności sięgających przynajmniej 50% jest wymiana oświetlenia na nowe energooszczędne i ekologiczne oprawy LED. Kolejne znaczące oszczędności można uzyskać wdrażając System Inteligentnego Sterowania Oświetleniem Przemysłowym oparty na oprawach LED, w których jako jedynych można zaimplementować opcję redukcji mocy.

System identyfikuje obecność pracownika na terenie hali i załącza oświetlenie tylko w tych sektorach hali ,w których on aktualnie przebywa. W pozostałych sektorach oświetlenie nie załącza się. System nie bez powodu nazwany jest inteligentnym, ponieważ światło niejako płynnie rozjaśnia się przed wejściem w daną strefę, podąża za pracownikiem, który przemieszcza się na terenie hali i płynnie ściemnia do momentu całkowitego wygaszenia podczas opuszczania danej strefy. Standardowa funkcja oparta jest na zegarze astronomicznym tj. „włącz – wyłącz”. Tą funkcjonalność można jednak zastosować tylko w w lampach LED , które jako jedyne można włączać – wyłączać oraz płynnie ściemniać – rozjaśniać w każdej chwili.

System współpracuje z administratorem sieci poprzez skanowanie poszczególnych elementów sieci oświetleniowej i dostarczanie informacje o aktualnym poborze mocy, zlicza czas pracy i wskazuje wiele innych parametrów elektrycznych (napięcie, natężenie prądu, współczynnik mocy, moc czynna, moc bierna). W ciągu kilku minut system powiadamia o ewentualnych usterkach, nawet drobnych np. awaria jednego modułu (w przypadku opraw LED). Poprzez bieżącą kontrolę stanu sieci, można znacznie zaoszczędzić na kosztach koniecznego serwisowania, obsługi sieci oraz skrócić do minimum czas naprawy.

System Inteligentnego Sterowania Oświetleniem Przemysłowym wymaga zainstalowania/położenia przewodów zasilających na terenie obiektu. Pracuje w standardzie LonWorks PLC (Power Line Communication) umożliwiający dwukierunkowe przesyłanie danych (polecenie – potwierdzenie polecenia).

 

Świetlówki LED

Świetlówka LED (według nomenklatury Komisji UE jest to „Dwustronnie trzonkowana samostatecznikowa lampa LED”) jest źródłem światła LED o kształcie tradycyjnej świetlówki typu T8 i najnowocześniejszym oraz bardzo energooszczędnym rozwiązaniem do kompleksowego oświetlania pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych i wszystkich innych miejsc, które oświetlane są konwencjonalnymi jarzeniówkami.

Allando sp. z o.o. jest jedyną firmą z branży oświetlenia LED w Polsce, która całość swoich badań dla świetlówek LED z pozytywnym wynikiem przeprowadziła na terenie kraju  oraz pierwszą która odebrała certyfikat Warszawskiego Biura Badań Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich jako jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej dla dyrektywy niskonapięciowej nr 1509 dla oferowanych świetlówek LED.  Certyfikat można obejrzeć TUTAJ.

Ponadto wydaniem certyfikatów Politechniki Łódzkiej zakończyliśmy badania świetlówek pod kątem zgodności z wymaganiami norm EMC (certyfikat można obejrzeć TUTAJ) oraz LVD (certyfikat można obejrzeć TUTAJ)

W lutym 2015 r. firma Allando jako jedyna firma w Polsce zakończyła badania długotrwałe 6000h ciągłego świecenia które potwierdziły, że strumień świetlny świetlówek LED firmy Allando na koniec okresu eksploatacji czyli po 50.000h nie spadnie poniżej 80% początkowego strumienia świetlnego. Jest to bardzo silne potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych przez Allando produktów.

Karta katalogowa na której przedstawiony jest również sposób montażu dostępna jest TUTAJ.

Obudowa naszych świetlówek LED jest wykonana z oksydowanego aluminium tłoczonego na całej długości, który pełni rolę radiatora doskonale odprowadzającego ciepło.

Pokrywa osłaniająca diody występuje w 2  rodzajach:

 • transparentna – całkowicie przeźroczystapozwala uzyskać najsilniejszy strumień świetlny.
 • mrożona  – o bardzo wysokiej przepuszczalności światła, lecz ogranicza do minimum efekt olśnienia.

Wszystkie dostępne w naszej ofercie świetlówki są wyposażone w system rotacyjny, który pozwala  na zamontowanie świetlówki nawet w obudowie niskoprofilowej – końcówki można obrócić względem korpusu świetlówki o kąt ±90º).

 • Brak rtęci w świetlówkach LED powoduje, że są one nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.
 • Nie migoczą w czasie pracy, emitują przyjazne dla oka światło, przez co nie wpływają negatywnie na nasze samopoczucie i chronią oczy.
 • Nie emitują promieniowania IR i UV, nie wabią insektów.
 • Nie emitują hałasu czy szumu podczas pracy przez co idealnie nadają się do bibliotek, urzędów i miejsc w których potrzebujemy ciszy i skupienia.
 • Świetlówka LED nie potrzebuje balastu i startera. W tradycyjnych świetlówkach statecznik elektromagnetyczny zużywa do 30% mocy zasilanej świetlówki w celu ustabilizowania natężenia prądu.
 • Cechują się bardzo długą żywotnością powyżej 50.000 godzin, przy liczbie cykli włącz/wyłącz ponad 25.000, co zostało potwierdzone stosownymi badaniami.

Stosowanie świetlówek LED pozwala na znaczne obniżenie kosztów zużycia energii, nawet do 60% a także obsługi, konserwacji oraz wymiany przepalonych tradycyjnych świetlówek. Największe oszczędności przynosi wymiana tradycyjnych świetlówek na świetlówki oparte na technologii LED. Można to zrobić nie wymieniając oprawy a tylko samo źródło światła.

Dzięki niskiemu zużyciu energii oraz bardzo długiej żywotności, stosowanie świetlówek LED przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Ten rodzaj oświetlenia jest zalecany przez Unię Europejską.

Oprawy przemysłowe LED

W ofercie Allando dostępne są oprawy przemysłowe  LED w dwóch seriach: JOWISZ oraz URAN.

Seria URAN to oprawy o mocy 40W-120W, seria JOWISZ to oprawy o mocach od 80W do 200W.

Wszystkie oprawy obu serii mogą mieć kołową charakterystykę rozsyłu światła o kącie 25, 40, 60 lub 90 oraz charakterystykę skrzydełkową w kierunkach N-S lub W-E. Jako opcja dostępne są zasilacze z wejściem sterującym w standardzie cyfrowym DALI lub analogowym 1-10V.

Oprawy obu serii wyposażone są w system mocowania do sufitu lub ściany z regulacją kąta nachylenia oprawy. Jako jedne z nielicznych rozwiązań na rynku posiadają klasę szczelności IP68 oraz IP66 dla modułów LED oraz IP67 i IP66 dla zasilaczy.

Oprawy przemysłowe Allando zbudowane są w oparciu o oryginalne diody LED firmy Philips oraz zasilacze firmy Inventronics, nie posiadają żadnych mechanicznych urządzeń wspomagających chłodzenie. Dla każdej z opraw dysponujemy plikami fotometrycznymi, dla diod LED dysponujemy raportami LM-80.

Karta katalogowa opraw serii JOWISZ dostępna jest TUTAJ.

Karta katalogowa opraw serii URAN dostępna jest TUTAJ.

Oprawy uliczne LED

W ofercie Allando dostępne są oprawy uliczne LED w dwóch seriach: MARS oraz Saturn.

Seria SATURN to oprawy małej mocy (40W-60W)  odznaczające się lekką i zwartą konstrukcją. Seria MARS to oprawy o mocach od 80W do 200W.

Wszystkie oprawy obu serii w standardzie wyposażone są w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, jako opcja dostępne są zasilacze z wejściem sterującym w standardzie cyfrowym DALI lub analogowym 1-10V. Dla układów bez centralnego systemu sterowania dostępne są układy sterujące pracą na podstawie radiowego sygnału  wzorca czasu.

Wszystkie oprawy uliczne zbudowane są w oparciu o oryginalne diody LED firmy Philips oraz zasilacze firmy Inventronics, nie posiadają żadnych mechanicznych urządzeń wspomagających chłodzenie. Dla każdej z opraw dysponujemy plikami fotometrycznymi, dla diod LED dysponujemy raportami LM-80.

Oprawy serii SATURN dedykowane są do montażu na wysięgniku Ø40mm, seria MARS -Ø60mm. W przypadku konieczności regulacji kąta nachylenia oprawy jako opcja dostępne są dedykowane do tego adaptery.

Karta katalogowa opraw serii MARS dostępna jest TUTAJ.

Karta katalogowa opraw serii SATURN dostępna jest TUTAJ.

Panele LED

Panele LED są następcami opraw świetlówkowych. Źródłem światła są diody LED umieszczone w ten sposób, aby nie były one widoczne. Specjalny rodzaj tworzywa sprawia, że panel świeci całą swoją powierzchnią bez widocznych źródeł światła. Panele LED z oferty Allando mają tylko 12 mm grubości, co czyni z nich bardzo oryginalny element pomieszczeń urządzanych w nowoczesnym stylu – chowanie ich w sufitach podwieszanych jest niewskazane, gdyż same w sobie stanowią element dekoracyjny. Można je bowiem montować na uchwytach, a ich forma zależy tylko od wyobraźni projektanta. Oferujemy panele LED w dwóch wymiarach: 60×60 cm oraz 60×120 cm.

Zasilacze do paneli mogą być wyposażone w wejście sterujące w analogowym standardzie 1-10V lub cyfrowym DALI, dzięki czemu można w prosty sposób zbudować system do regulacji natężenia oświetlenia.

Karta katalogowa Paneli LED dostępna jest TUTAJ.

Oprawy do świetlówek LED

Oferujemy oprawy do naszych świetlówek LED typu T8. Oprawy nie posiadają startera elektronicznego, zasilanie świetlówek jest dwustronne. Oferujemy oprawy w wersjach jako rastrowe (natynkowych lub do sufitów podwieszanych) oraz hermetyczne.

 • Oprawa rastrowa 4x60cm
 • Oprawa hermetyczna 2x60cm
 • Oprawa hermetyczna 2x150cm
 • Oprawa hermetyczna 2x120cm

„Nie ma światła, które świeciłoby dla siebie samego. Każde szczęście rozjaśnia świat."
Hans Margolius

Dane kontaktowe

+48 693 366 355
43-385 Jasienica Jasienica 1099
mapka_kontakt