Doradztwo

Doradztwo gospodarcze

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.”

Doradztwo energetyczne

Oferujemy Państwu usługę doradczą Audytora Energetycznego , którego zadaniem jest znalezienie możliwości redukcji kosztów w obszarze gospodarki energią elektryczną w przedsiębiorstwie.

Opienie sądowe

Jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oferuję Państwu wydawanie opinii:
opinie sądowe, opinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego i opinie prywatne.

Rzeczoznawstwo SEP

W zakresie posiadanych uprawnień Specjalisty SEP nr ew. 02/03/S/16 02/11/S/16
oferuję Państwu wydawanie opinii, ekspertyz i orzeczeń poprzez Ośrodek Rzeczoznawstwa.


Dane kontaktowe

+48 693 366 355
43-385 Jasienica Jasienica 1099
mapka_kontakt