Słownik

Słownik

TERMINOLOGIA I NAZEWNICTWO

Ogniwo fotowoltaiczne » solar cell
najmniejsza część składowa modułu PV, płytka krzemowa poli- lub monokrystaliczna, standardowo o rozmiarach od 4-7 cali (lub inne) łączona z innymi ogniwami w string ogniw. Potocznie nazywana też fotoogniwem.
String » cell string
ciąg ogniw fotowoltaicznych cześć składowa modułów PV poli- lub monokrystalicznych, zalaminowane tworzą główną cześć wypełnienia modułu PV.
Panel PV » solar panel
w terminologii planistów i architektów nazwa modułu PV ale bez obramowania. Aplikacja szyba/szyba bez ramy często stosowana jako element konstrukcji fasady lub zadaszenia, stannowi estetyczny element architektury.
Moduł PV » PV module
podstawowa jednostka systemu zasilania PV zazwyczaj w aluminiowym obramowaniu, posiada wyprowadzenie przewodów lub gniazdo z możliwością podłączenia z pozostałymi komponentami. Moduły PV mogą być sztywne lub elastyczne.
Inwerter » PV inverter
przetwornica napięcia umożliwiająca kompatybilność systemów PV pracujących w środowisku napięcia stałego z urządzeniami lub siecią energetyczną pracującą w środowisku napięciom przemiennego (230V). W systemach podłączonych do sieci (PV Ongrid) inwertery odprowadzają prąd do sieci jedno- lub trój-fazowo. Sprawność dobrych inwerterów sięga 97-98%. Obok modułów PV inwertery stanowią bardzo ważny element instalacji PV i mają istotny wpływ na jej długoletnią i bezawaryjną prace
Regulator » charge controller
urządzenie regulujące proces ładowania akumulatorów (12/24V) w systemach mobilnych lub wyspowych (PV Mobile i PV Offgrid). Regulator kontroluje poziom napięcia ładowanego akumulatora, odcinając zasilanie po jego naładowaniu. Regulator chroni akumulator lub grupę akumulatorów przed przeładowaniem i ich uszkodzeniem.
Monitor ładowania » charge monitor
urządzenie pozwalające na monitorowanie poziomu napięcia akumulatorów oraz produkcji prądu przez system PV. Urządzenie ma zazwyczaj możliwość graficznej prezentacji (display) stanu pracy instalacji (mocy ładowania) oraz informuje o stopniu naładowania akumulatora.

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I PARAMETRY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Promieniowanie słoneczne (kWh/m2)
W Polsce w ciągu roku moc promieniowania słonecznego na jeden metr kwadratowy (!) wynosi średnio 1000 kWh i odpowiada energii zawartej w 100L oleju opałowego lub 100m3 gazu ziemnego. Dla porównania 1000kWh to roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną przez jednoosobowe gospodarstwo domowe (singiel). Rodzina 4 osobowa (2+2) zużywa rocznie około 2.000 kWh (roczna konsumpcja energii elektrycznej, nie uwzględniająca ogrzewania).
Energia słoneczna za pośrednictwem technologii PV lub konwersji termicznej przetwarzana jest na energię elektryczną lub cieplną, a stopień konwersji w % określa sprawność modułu PV lub kolektora słonecznego.
TABELE NASŁONECZNIENIA MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY.
Sprawność systemów (%, Wh)
Stopień zamiany energii słonecznej na elektryczną lub cieplną mierzony jest w %.
PV – sprawność modułów PV podawana w % informuje jaki stopień energii słonecznej docierającej do modułu PV zostanie przetworzony na energię elektryczną. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15% i powierzchni 1m2 w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej (» według STC*). W dni o słabszym nasłonecznieniu produkcja prądu będzie mniejsza. Różne technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzują się różną sprawnością.
*STC (» Standard Test Conditions): prostopadłe promieniowanie słońca o mocy 1000W na 1m2, przy temp. 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass).
Moc, natężenie prądu (Wp, mA)
Dla wszystkich systemów solarnych stosuje się jednostkę miary mocy Watt (W). Podawaną jednostkę Watt określa się jako Watt Peak (Wp), czyli moc szczytową, obliczaną według międzynarodowego standardu *STc (def. wyżej). Dla mniejszych modułów PV podaje się też jednostkę natężenia produkowanego prądu w miliamperach (mA) stanowi ona często symbol modułu PV jak np. » Sunsei SE-1200 (1200mA) lub » CL-600 (600mA).

SYSTEMY SOLARNE – PODZIAŁ

PV Ongrid
systemy elektrowni słonecznych, sprzedaż prądu (On Grid=podłączone do sieci)
PV Offgrid
autonomiczne i wyspowe systemy zasilania PV (Off Grid=odłączone od sieci)
PV Automotive
systemy zasilania PV dla samochodów elektrycznych
PV Mobile
mobilne systemy zasilania PV dla urządzeń mobilnych
PV
Technologia Produkcji Energii Elektrycznej