Poznaj naszą ofertę

Oferta usług projektowych w zakresie:

 • Instalacji elektroenergetycznych przemysłowych i mieszkaniowych,
 • Instalacji odgromowych,
 • Instalacji P.POŻ,
 • Instalacji automatyki i sterowania.

Pomiary instalacji elektrycznych:

 • Okresowe,
 • Roczne,
 • Pięcioletnie.

Oferta wykonywania pomiarów elektrycznych

Dzięki doświadczeniu oraz sprzętowi najwyższej jakości, wykonujemy pomiary elektryczne szybko i sprawnie. W skład tej usługi wchodzą:

 • pomiar rezystancji izolacji,
 • pomiar rezystancji uziemień i gruntu,
 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego,
 • pomiary instalacji odgromowych,
 • pomiar natężenia oświetlenia,
 • lokalizowanie tras kablowych.

Wykonawstwo / realizacje:

 • Budowa sieci napowietrznych i kablowych ŚN i NN,
 • Wykonywanie instalacji przemysłowych i mieszkaniowych,
 • Wykonywanie instalacji odgromowych,
 • Wykonywanie instalacji P.POŻ,
 • Wykonywanie instalacji z zakresu automatyki i sterowania,
 • Wykonywanie instalacji oświetleniowej pomieszczeni i na zewnątrz budynków,
 • Wykonywanie przyłączy energetycznych,
 • Budowa rozdzielni średniego i niskiego napięcia,
 • Montaż skrzynek budowlanych,
 • Lokalizacja zwarć i uszkodzonych przewodów i kabli.

Pomiary specjalistyczne:

 • Pomiary skuteczności uziemienia,
 • Pomiar wartości chwilowych Pomiar średniej/ maksymalnej / minimalnej wartości prądu, napięcia i mocy,
 • Pomiar mocy  czynnej/pozornej/biernej,
 • Pomiar zapotrzebowania na moc na wcześniej określonych wartościach,
 • Pomiar przebiegów wektorowych przebiegów napięcia i prądu,
 • Pomiar harmonicznych ,  analiza składowych harmonicznych prądu i napięcia,
 • Pomiar jakości energii : skoki, spadki, zaniki napięcia, stany przejściowe, prądy rozruchowe, asymetrię oraz współczynnik mocy.

Zapraszamy do współpracy

Dane kontaktowe

+48 693 366 355
43-385 Jasienica Jasienica 1099
mapka_kontakt